Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия реши да приеме процедура за публична реакция в случаи на засягане на независимостта и доброто име на прокурори и следователи

16 януари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди необходимостта от изработване на Стандарти за независимост на прокурорите и следователите, приемане изцяло или отчасти на стратегическия документ, одобрен от Съдийската колегия на ВСС, с решение по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 31., както и изработването и приемането на механизъм (процедура) на публична реакция в случаи на засягане на независимостта и доброто име на прокурори и следователи.

Членовете на Прокурорската колегия представиха мнения, аргументи  и коментари дали бъдат приети одобрените от Съдийската колегия Стандарти за независимостта на съдебната власт или бъдат разработени отделни стандарти за прокурорите и следователите. В хода на дискусията членовете на Колегия се обединиха около становището да бъде изготвен механизъм (процедура) на публична реакция на  Прокурорската колегия в случаи на засягане на независимостта и доброто име на прокурори и следователи.

Определена бе работна група, която да изготви проект на процедура за реакция в състав:

Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България;

Даниела Машева – говорител на Прокурорската колегия;

Калина Чапкънова – член на Прокурорската колегия и

Пламена Цветанова – член на Прокурорската колегия.

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд