Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС извърши корекция на бюджета на съдебната власт за 2018 г. във връзка със взаимоотношенията с МТСП

17 януари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди промени по бюджета на съдебната власт за 2018 г. на основание чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси във връзка с писмо от министъра на финансите от 03.01.2019 г. С решение от днес, бюджетните взаимоотношения са увеличени с 2990 лв. с колкото са увеличени и разходите по показателите – текущи разходи и персонал. Средствата са за сметка на трансфер между бюджетите на Министерство на труда и социалната политика и съдебната власт в размер на 2 900 лв.

В края на миналата година Висшият съдебен съвет с писмо до Министерство на финансите и Министерство на труда и социалната политика е поискал увеличение на бюджета на съдебната власт за 2018 г. с размера на получените трансфери за м. октомври, м. ноември и очаквания ръст на трансферите през м. декември 2018 г. от МТСП, във връзка със сключени договори между органи на съдебната власт и МТСП, Дирекция „Бюро по труда“ по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания“.

С решение от днес, Пленумът на ВСС утвърди компенсирани промени по бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г. и бюджети на органите на съдебната власт към 31.12.2018 г. Пленумът утвърди и бюджетите на почивните и учебни бази на органите на съдебната власт към 31.12.2018 г. – ВКС, ВАС и ПРБ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд