Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди актуализирания бюджет на съдебната власт за 2018 г.

17 януари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди актуализирания бюджет на съдебната власт за 2018 г.

Утвърдени бяха промени по приходите, трансферите, финансирането и разходите, както следва:

Общо приходи от дейността на органите на съдебната власт 114 913 200 лв., в т. ч. приходи от съдебни такси 91 428 787 лв; приходи и доходи от собственост – 1 815 271 лв.; глоби, санкции и наказателни лихви – 9 638 873 лв. и други приходи – 12 030 269 лв.

Разходите по бюджета на съдебната власт са в размер на 607 433 301 лв., в т.ч. трансфери между бюджета на бюджетната организация и централния бюджет – 475 247 888 лв.; трансфери НОИ – 141 893 381 лв.; трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост – 16 988.

Пленумът на ВСС възложи на директора на дирекция „Бюджет и финанси“, на основание чл. 113, ал. 8 от Закона за публичните финанси да уведоми министъра на финансите за актуализирания бюджет на съдебната власт към 31.12.2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд