Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение взетите решения от проведените заседания на комисия „Бюджет и финанси“ по управление на бюджета на съдебната власт за периода 17.12.2018 г.-14.01.2019 г.

17 януари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение взетите решения от проведените две заседания на комисия „Бюджет и финанси“ на 17.12.2018 г. и на 19.12.2018 г. Решенията са отразени в протоколи № 46 и № 47, които са публикувани на сайта на ВСС в раздел „Постоянни комисии“, подраздел „КБФ“ – „Протоколи“ – „2018“.

Съгласно решение на Пленума на ВСС по протокол № 31/13.12.2018 г., т. 17.4, Комисия „Бюджет и финанси“ следва да уведоми Пленума на ВСС за взетите решения по управление на бюджета на съдебната власт за периода, в който няма да се провеждат заседание на Пленума, считано от 17.12.2018 г. до 14.01.2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд