Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Представляващият ВСС бе упълномощен да организира и проведе процедура за възлагане на обществена поръчка за проектиране, преустройство и промяна предназначението на почивната база в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ в национален учебен център

17 януари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да организира и проведе процедура „публично състезание“ по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, преустройство и промяна на предназначението на почивна база, находяща се в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна в национален учебен център за органите на съдебната власт“, при прогнозна стойност 2 375 000,00 лв. без ДДС или 2 850 000,00 лв. с ДДС, както и да сключи договор с определения изпълнител или да прекрати процедурата.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд