Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение доклади от участие на членове на ВСС и служител в АВСС от участие в международни срещи

17 януари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад от Вероника Имова и Пламен Найденов – членове на ВСС, за участие в съвместната среща на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 16-19 септември 2018 г., в гр. Букурещ, Румъния, доклад от Вероника Имова за участие във втората среща на екипа по проект „Независимост и отчетност и качество на правосъдието“ на ЕМСС, проведена в периода 16-18 декември 2018 г., в гр. Хага, Нидерландия и доклад от Ида Лереова – младши експерт в дирекция „Международна дейност и протокол” в АВСС, за участие в семинар за служители, отговарящи за взаимодействието с Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), организиран от ЕМСС, проведен в периода 3-4 декември 2018 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Докладите ще бъдат публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Международна дейност – Международно сътрудничество-Международни организации – ЕМСС – Независимост и отчетност  и качество на правосъдието – продължение и раздел „Международна дейност – Доклади, анализи и решения-Доклади от международни срещи.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд