Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС одобри предложението за създаване и внедряване в съдебната система на софтуер за диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в текст (voice to text) на български език

17 януари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри предложението от членовете на ВСС – Даниела Марчева, Драгомир Кояджиков, Пламена Цветанова и Светлана Бошнакова за създаване и внедряване в съдебната система на софтуер за диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в текст (voice to text) на български език. Пленумът на ВСС възложи на вносителите на предложението и на главния секретар на ВСС Силвия Илиева, да изпратят проведат проучване за възможността за финансиране създаването и внедряването на софтуерния продукт за диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в текст на български, като изготвят и внесат за разглеждане в Пленума на ВСС доклад в тази връзка.

Въвеждането на системата за запис и конвертиране на аудио-реч в текст ще спести време на магистратите и съдебните секретари като ще доведе до значително облекчаване на проблема с натовареността. Въвеждането на подобна система ще премине през три етапа – изготвяне на експертен анализ на заинтересованите страни и на потенциала за оптимизация на работата със системата; разработване на индивидуална система, приложима за съответните потребители и случаи на ползване, както и провеждане на първоначално обучение.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд