Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС даде съгласие Районен съд – Хасково да участва като партньор по проект „Разработване и промотиране на правила за работата на органи за алтернативно решаване на спорове“, финансиран от ОПДУ

17 януари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие Районен съд – Хасково да участва като партньор по проект „Разработване и промотиране на правила за работата на органи за алтернативно решаване на спорове“ финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), без поемане на финансови задължения от страна на съдебния орган и ВСС.

Пленумът указа на Районен съд – Хасково като партньор по проекта регулярно (на всеки три месеца) да изпраща информация за напредъка в изпълнение на проекта.

Стойността на проекта е 97 447 лв. като финансирането е изцяло безвъзмездно и е осигурено от ОПДУ. Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца, считано от датата на сключване на договора между Управляващия орган и бенефициента.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд