Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет съгласува проект на Решение на Министерски съвет за бюджетната процедура за 2020 г.

17 януари 2019 година

Целта на предлагания проект на акт е да се създаде необходимата организация и координация между отделните разпоредители с бюджет в процеса на бюджетно планиране и съставяне на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 и на законопроекта на държавния бюджет на Република България за 2020 г.

В бюджетната процедура са включени етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията към разпоредителите с бюджет по съставянето на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 и на проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Определени са основните правила, които следва да се спазват в рамките на бюджетния процес, както и базата за разработване и актуализиране на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. и за съставяне на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд