Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдебни служители от ВСС и ПРБ ще участват в работна среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX“ по програма „Правосъдие“

17 януари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на главния прокурор на Република България да командирова Герги Бончев, директор на дирекция „ИОТ в АГП“ за участие в работна среща по проект  „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX“ по програма „Правосъдие“, която ще се проведе в периода 29-30.01.2019 г. в гр. Виена, Австрия.

Пленумът възложи на главния секретар на ВСС да командирова за участие в работната среща Анелия Чомакова, главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд