Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Публикувани са резултатите от класирането в конкурса за първоначално назначаване и заемане на 6 свободни длъжности „съдия“ в районните съдилища

17 януари 2019 година

По обявения с решение на Съдийската колегия по протокол № 14/08.05.2018 г. (обнародван в Държавен вестник, бр. 40/15.05.2018 г.) конкурс за първоначално назначаване и заемане на шест свободни длъжности „съдия“ в районните съдилища, конкурсната комисия извърши окончателното класиране. Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от Наредба № 1/09.02.2017 г., същото е публикувано на интернет сайта на ВСС, в раздела на конкурса.

За участие в него подадоха документи общо 109 души. До писмен изпит бяха допуснати 106 кандидати, като на проведения устен изпит на 14, 15 и 16 януари 2019 г. се явиха само 42-ма.

Информация за последващите действия на класираните кандидати е публикувана в раздел „Конкурсни процедури“, подраздел „Актуални събития и съобщения“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд