Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие предложението на Пламен Петков – председател на Окръжен съд – София, за решаване на кадрови проблеми на Районен съд – Ихтиман

22 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет даде възможност на председателя на Окръжен съд – София, да представи пред Колегията в срок до 3 седмици доклад за предприетите от него действия за кадрово обезпечаване на Районен съд – Ихтиман.

Днес Съдийската колегия изслуша Пламен Петков – председател на Окръжен съд – София, във  връзка с възникналите затруднения в работата на Районен съд – Ихтиман, и подадените от административния ръководител Росица Йорданова и от съдия в съда заявление за освобождаването им от длъжността.

Г-н Петков посочи, че в съдебния район на Окръжен съд – София, са натрупани с години кадрови проблеми, в резултат на преместени щатни длъжности в Софийския районен съд. Според него е необходимо обявяване на процедура по чл. 194, ал. 1 и по ал. 2 от Закона за съдебната власт за Районен съд – Ботевград, Районен съд – Сливница, и Районен съд – Ихтиман. Председателят на Окръжен съд – София, съобщи, че е получил уверение от председателя на Районен съд – Ихтиман, и от другия съдия, да оттеглят оставките. Той сподели също намерение да поиска от председателя на Апелативен съд – София, да командирова съдия от Софийския районен съд в Районен съд – Ихтиман.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд