Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС предлага на Пленума преразпределение на длъжности за младши съдии в окръжните съдилища

22 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши да внесе в заседание на Пленума на ВСС предложение за преразпределение на 5 длъжности за младши съдии в окръжните съдилища, с оглед предстоящото планиране и обявяване на конкурс през 2019 г.

Колегията предлага на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт, Пленумът да съкрати на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ: 1 щатна длъжност младши съдия в Окръжен съд – Благоевград, 2 щатни длъжности младши съдия в Окръжен съд – Бургас, и 1 длъжност младши съдия в Окръжен съд – Стара Загора, които да бъдат разкрити в Софийския градски съд.

Предложението за съкращаване на още 1 длъжност младши съдия в Окръжен съд – Плевен, е същата да бъде разкрита в Окръжен съд – Шумен, с оглед необходимостта от обезпечаване на кандидати за младши съдии от конкурс, обявен през 2017 г. с еднакъв бал и заявили желание на Окръжен съд – Шумен.

Предложението се внася за разглеждане и произнасяне в заседание на Пленума на ВСС, насрочено за 24.01.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд