Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в 7 изборни процедури за административни ръководители

22 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:

  1. Административен съд – Варна: 26.02.2019;
  2. Административен съд – Благоевград: 19.02.2019 г;
  3. Районен съд – Видин: 05.03.2019 г.;
  4. Районен съд – Кула: 12.03.2019 г.;
  5. Районен съд – Момчилград: 12.03.2019 г.;
  6. Районен съд – Силистра: 19.03.2019 г.;
  7. Районен съд – Сливница: 19.03.2019 г.

До участие в процедурата за избор на административен ръководител на

Административен съд – Варна, са допуснати Евгения Баева – съдия в съда, и Елена Янакиева – заместник-председател там. За участие в конкурса за административен ръководител на Административен съд – Благоевград, е допусната Мария Тодорова – председател на съда. В процедурата за Районен съд – Видин, са допуснати Даниел Цветков – заместник-председател на съда, и Тодор Попиванов – съдия там. Допуснатият кандидат в конкурса за административен ръководител на Районен съд – Кула, е Петър Живков – председател на съда; за Районен съд – Силистра – Мирослав Христов – съдия там, а за Районен съд – Момчилград – Сунай Осман – председател на Районен съд – Ардино. Един кандидат – Мариана Митева Маркова – съдия в Районен съд – Сливница, изпълняващ функциите „административен ръководител“, е допуснат до участие в процедурата за Районен съд – Сливница.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд