Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС освободи Теодор Милев – съдия в Окръжен съд – Велико Търново

22 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт освободи Теодор Милев от  заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Велико Търново, считано от 27.01.2019 г.  

Колегията отложи разглеждането на предложение на Теодорина Димитрова – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Велико Търново, да бъде поощрен съдия Милев на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд