Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС измени и допълни Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към СК на ВСС

22 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет измени и допълни чл. 3, ал. 1 от Вътрешните правила за организацията на дейността на комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС в частта относно броя на членовете ѝ и специализацията по материя.

С решението се променя съставът на Комисията по атестиране и конкурсите към Съдийската колегия, като се намаляват от 11 на 10 действащите съдии, избрани пряко от Пленума на Върховния касационен съд, като вместо 2-ма съдии със специализация по търговско ще избира 1 съдия с тази специализация. Съответно Пленумът на Върховния административен съд ще избира 3-ма действащи административни съдии, вместо 2-ма по досегашния регламент.

Колегията прие също, че резервните членове на конкурсни комисии могат да участват при изготвяне на извънредни атестации, свързани с конкурса, на участващи в конкурсни процедури магистрати, но редовните членове на конкурсни комисии не могат.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд