Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи решението си по предложение за разкриване на щатни бройки за съдебни служители в съдилищата

22 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на предложение за разкриване на щатни бройки за длъжности „съдебен секретар“, „съдебен деловодител“, „призовкар“, „съдебен помощник“ и „системен администратор“ в съдилища в Апелативен район – София, Апелативен район – Пловдив, Апелативен район – Велико Търново и Апелативен район – Варна.

Предложението ще бъде обсъдено след приемане на бюджета на съдебната власт за 2019 г. и бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 г. от Пленума на ВСС на заседание, насрочено за 24.01.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд