Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи решение за оптимизиране на щатната численост на Административен съд – Бургас

22 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи решението си по предложение да поиска Пленумът на ВСС да разкрие на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за съдебната власт една щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Бургас.

Предложението е свързано с внесено на 26.10.2018 г. във ВСС искане от Панайот Генков – и. ф. административен ръководител на Административен съд – Бургас, мотивирано с изключителната натовареност на съда.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд