Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение актуална информация за командированите съдии във Върховния касационен съд

22 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение представената от Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, актуална информация за командированите съдии във Върховния касационен съд. В нея се сочи, че през 2018 г. във ВКС са били командировани шестима съдии, които продължават да правораздават там. В Гражданската колегия на ВСС са били командировани: Емилия Донкова-Найчева – съдия в Софийски окръжен съд, и Филип Владимиров – съдия от Софийски окръжен съд. В Търговската колегия на ВКС са били командировани Людмила Цолова – съдия в Апелативен съд – София, и Мадлена Желева – съдия в Апелативен съд – София. В Наказателната колегия на ВКС са правораздавали Красимира Медарова – съдия в Апелативен съд – София, и Невена Грозева-Недева – съдия в Апелативен съд – София.

Справката показва, че съдия Цолова е повишена в длъжност „съдия“ във ВКС – Търговска колегия с решение на СК по протокол № 43/24.10.2017 г., т. 2.1. То е обжалвано и не е влязло в сила, поради което магистратът не е встъпила като титулярен съдия.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд