Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ПЪЛНИ СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛИ НА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ  2019 ГОДИНА

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 15 ЯНУАРИ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 2 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 22 ЯНУАРИ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 29 ЯНУАРИ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 5 ФЕВРУАРИ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 5 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 12 ФЕВРУАРИ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 6 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 19 ФЕВРУАРИ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 7 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 26 ФЕВРУАРИ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 8 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 5 МАРТ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 9 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 12 МАРТ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 10 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 19 МАРТ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 11 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 26 МАРТ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 12 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 2 АПРИЛ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 13 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 9 АПРИЛ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 14 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 23 АПРИЛ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 15 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 14 МАЙ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 16 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 21 МАЙ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 17 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28 МАЙ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 18 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 11 ЮНИ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 19 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 18 ЮНИ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 20 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 25 ЮНИ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 21 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 2 ЮЛИ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 22 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 9 ЮЛИ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 23 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 16 ЮЛИ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 24 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 23 ЮЛИ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 25 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 30 ЮЛИ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 26 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 15 АВГУСТ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 27 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 30 АВГУСТ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 28 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 9 СЕПТЕМВРИ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 29 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 17 СЕПТЕМВРИ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 30 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 24 СЕПТЕМВРИ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 31 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 1 ОКТОМВРИ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 32 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 8 ОКТОМВРИ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 33 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 15 ОКТОМВРИ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 34 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 22 ОКТОМВРИ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 35 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 29 ОКТОМВРИ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 36 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 5 НОЕМВРИ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 37 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 12 НОЕМВРИ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 38 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 19 НОЕМВРИ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 39 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 26 НОЕМВРИ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 40 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 3 ДЕКЕМВРИ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 41 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 10 ДЕКЕМВРИ 2019 г.

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 42 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 17 ДЕКЕМВРИ 2019 г.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд