Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС не избра административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София

23 януари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с 4 гласа „за“ и 5 гласа „против“ не избра за втори мандат Албена Николаева Вутова за административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София. Прокурор Вутова бе единствен кандидат в изборната процедура.

По време на изслушването въпроси към кандидата зададоха членовете на Прокурорската колегия Пламена Цветанова, Пламен Найденов, Георги Кузманов и Евгени Диков. Коментирани бяха приложените мерки, във връзка с продължаващата негативна тенденция в софийските прокуратури, по отношение броя на върнатите от съда дела и постановените оправдателни съдебни актове; наличието на механизми за проследяване и контрол върху правомощията на административните ръководители за възлагане на дела на следователи; наличието на резултати, които да сочат за качеството на специалния надзор; предприетите мерки за решаване на проблема с липсата на специалисти по изготвяне на съдебно-медицински експертизи, ефективното използване капацитета на катедрите по съдебна медицина в апелативния район, както и на мобилните центрове за разследване; дейността на прокурорите по дела, взети на специален надзор.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд