Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС обедини производствата по дисциплинарно дело № 16/2018 г. и дисциплинарно дело № 35/2018 г. срещу Теодор Иванов–следовател в Следствения отдел на СГП в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 16/2018

23 януари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обедини производствата по дисциплинарно дело № 16/2018 г. и дисциплинарно дело № 35/2018 г., двете по описа на ВСС, образувани срещу Теодор Иванов Иванов – следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура, за извършени от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 от ЗСВ в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 16/2018 г.

Двете дисциплинарни производства са образувани по предложение от административния ръководител на Софийска градска прокуратури, имат за предмет сходни действия на следовател Иванов и сочат извършване на един и същи вид дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 2 и т. 4 от ЗСВ – „действие или бездействие, което неоправдано забавя производството“, и „неизпълнение на други служебни задължения“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд