Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия прие за сведение решение на ВАС по адм. дело № 4976/2018 г., въз основа на което е влязла в сила заповедта на административния ръководител на Окръжна прокуратура – София за обръщане на внимание на прокурор Бисера Калпакчиева

23 януари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение № 13049 от 26.10.2018 г. на ВАС – Шесто отделение по адм. дело № 4976/2018 г., въз основа на което е влязла в сила оспорената Заповед № 710/20.07.2017 г. на административния ръководител на Окръжна прокуратура – София, с която на основание чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на Бисера Здравкова Калпакчиева – прокурор в Окръжна прокуратура – София.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд