Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи Недко Йорданов Русев на длъжност заместник административния на Районна прокуратура – Ямбол

23 януари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Недко Йорданов Русев – прокурор в Районна прокуратура - Ямбол, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Ямбол, считано от датата на встъпване в длъжност.

Прокурор Русев има над 11 години юридически стаж в органите на съдебната власт, като считано от датата на встъпването си в длъжност – 17.10.2007 г. и към настоящия момент работи в Районна прокуратура – Ямбол.

В предложението от Мина Грънчарова – административен ръководител на Районна прокуратура – Ямбол е посочено, че прокурор Русев притежава много добра теоретична подготовка и високи професионални качества, ползва се с авторитет и уважение сред колегите си. Сред аргументите за назначаването на прокурор Русев са уменията му за работа в екип и лидерските качества, които показва при успешното ръководене на екипи от разследващи органи и прокурори. Отчетено е, че прокурор Русев познава добре съдебната практика, показва висок професионализъм при изпълнение на служебните си задължения, притежава високи нравствени качества, което заедно със способността му да се справя със ситуации, изискващи вземане на решения и поемане на отговорност са основание, че успешно ще изпълнява задълженията си на заместник-административен ръководител.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд