Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС приключи конкурсната процедура по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 8/11.02.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура

23 януари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет приключи, на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г., конкурсната процедура по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 8/11.02.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 07.01.2019 г.

С решение на Прокурорската колегия по протокол № 12/27.07.2016 г. са повишени и преместени класираните кандидати по обявения конкурс за заемане на 5 свободни длъжности „прокурор“ във ВКП.

С решения на Колегията вторият от класираните кандидати не е назначен и на негово място е повишен следващия по реда на класирането кандидат. Върховният административен съд – Шесто отделение с решение № 15109 от 06.12.2018 г. окончателно е отхвърлил жалбата, с която класираният, но не назначен кандидат в конкурса, оспори решенията на Прокурорската колегия.

След постановяване на окончателния съдебен акт последният назначен –кандидат е уведомен по реда на чл. 161, ал. 1 от ЗСВ и е встъпил в длъжност в законовоустановения едномесечен срок, с което конкурсната процедура приключва.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд