Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС трансформира една щ. бр. за длъжност „призовкар“ в една щ. бр. за длъжност „съдебен деловодител“ в щата на Районна прокуратура – Мездра

23 януари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет даде съгласие за трансформиране на една щ.бр. за длъжност „призовкар“ в една щ. бр. за длъжност „съдебен деловодител“ в щата на Районна прокуратура – Мездра.

Трансформацията се налага, предвид необходимостта от подпомагане дейността на специализираната администрация и ще бъде финансово обезпечена за сметка на бюджета на ПРБ за 2019 г.

По щат в районната прокуратура са утвърдени две щ. бр. за длъжност „призовкар“, но за осъществяване на дейността е достатъчна една.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд