Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС изрази становище, че предложението от четиримата прокурори до председателя на АпСНС не представлява опит за институционално въздействие и не цели осуетяване на образуваната по надлежния ред проверка в съда

23 януари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 10 гласа „за“ изрази становище, че писмото от и.ф. административния ръководител на Специализираната прокуратура Димитър Петров, и. ф. административния ръководител на Апелативна специализирана прокуратура Николай Найденов, прокурорът при Върховна касационна прокуратура Илиян Рангелов и прокурорът при Апелативна специализирана прокуратура Тихомир Стоев, отправено на 29 ноември 2018 г., до председателя на Апелативния специализиран наказателен съд по повод проверка, разпоредена от председателя на Върховния касационен съд, не представлява опит за институционално въздействие върху съда, намеса в съдебната независимост и не цели осуетяване на образуваната по надлежния ред проверка в Апелативния специализиран наказателен съд.

Позицията на Прокурорската колегия е в отговор на писмо от председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, депозирано във ВСС на 10 януари 2019 г., с което е отправена молба за изразяване на становище по  писмо пр. пр. 751/2017 от 29.11.2018 г., подписано от административните ръководители на Специализираната прокуратура, на Апелативната специализирана прокуратура и двама прокурори при ВКП и Апелативната специализирана прокуратура.

В писмото от председателя на ВКС неправилно е посочено, че прокурорите са предложили Н.О.Х.Д. № 2617/2018 г. да не бъде предоставяно на проверяващите съдии от Върховния касационен съд. Според г-н Панов за подобно предложение липсва правно основание, че представлява  недопустим опит за институционално въздействие върху съда, нарушаване на конституционно установения баланс на държавната власт и върховенството на закона, груба намеса в съдебната независимост и не на последно място целта му е опит да се осуети образуваната по надлежен ред проверка на АСНС.

В хода на обсъждането членовете на Прокурорската колегия уточниха, че писмото е цитирано неточно, тъй като в предложението изрично е посочено: „С цел да се осигури безпристрастно решаване на това дело от съдиите от АСпНС предлагаме НОХД № 2617/2018 г. да не бъде предоставяно на проверяващите съдии от ВКС до постановяване на определение от състава на АСпНС, по протеста на прокуратурата“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд