Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС преразпредели длъжности за „младши съдии“ в окръжните съдилища и разкри нови щатни длъжности „младши прокурор“ в районните прокуратури и „младши следовател“ в следствените отдели към окръжните прокуратури, които ще бъдат обявени на конкурс

24 януари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет преразпредели пет щатни  длъжности за „младши съдии“ в окръжните съдилища и разкри шест нови щатни  длъжности „младши прокурор“ в районните прокуратури, и двадесет нови щатни длъжности „младши следовател“ в окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури, с оглед предстоящото планиране и обявяване на конкурси през 2019 г.

По предложение на Съдийската колегия, Пленумът на ВСС съкрати, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ две длъжности „младши съдия“ в Окръжен съд – Бургас и по една длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Стара Загора и Окръжен съд – Благоевград, като съответно разкри четири нови длъжности „младши съдия“ в Софийски градски съд, считано от датата на вземане на решението. На същото основание бе съкратена една длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Плевен и съответно разкрита една длъжност в Окръжен съд – Шумен, считано от днес.

По предложение на Прокурорската колегия, Пленумът на ВСС съкрати на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ по една свободна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Провадия, Районна прокуратура – Казанлък, Районна прокуратура – Гоце Делчев и Районна прокуратура – Нова Загора, като съответно разкри по една длъжност „младши прокурор“ в тях,  считано от датата на вземане на решението.

Две свободни длъжности „прокурор“ бяха съкратени в Районна прокуратура – Димитровград и съответно бяха разкрити две длъжности „младши прокурор“, считано от дата на вземане на решението.

По предложение от Прокурорската колегия Пленумът на ВСС съкрати по реда на чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ  по една свободна длъжност „следовател“ в окръжните следствени отдели в Окръжна прокуратура – Благоевград, Окръжна прокуратура – Монтана, Окръжна прокуратура – Пловдив, Окръжна прокуратура – Хасково, Окръжна прокуратура – Смолян, Окръжна прокуратура – Кърджали, Окръжна прокуратура – Плевен, Окръжна прокуратура – Ловеч, Окръжна прокуратура – Варна, Окръжна прокуратура – Шумен, Окръжна прокуратура – Търговище и Окръжна прокуратура – Бургас и съответно разкри по една длъжност „младши следовател“, считано от датата на вземане на решението. С две нови длъжности „младши следовател“ бе увеличен и щата на следствения отдел към Софийска градска прокуратури, като за целта бяха съкратени две свободни длъжности „следовател“, считано от днес.

Пленумът на ВСС съкрати с по една свободна длъжност „следовател“  щатната численост на окръжните следствени отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив, Окръжна прокуратура – Благоевград, Окръжна прокуратура – Добрич, Окръжна прокуратура – Бургас, Окръжна прокуратура – Сливен, Окръжна прокуратура – Ямбол и разкрие шест нови длъжности „младши следовател“ в Следствения отдел на Специализираната прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд