Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС допълни свое решение по д. т. 36.3 от протокол № 10/05.03.2015 г. във връзка с регистъра на наказателните производства, водени срещу магистрати

24 януари 2019 година  

Пленумът на Висшия съдебен съвет измени и допълни свое решение по д. т. 36.3 от протокол № 10/05.03.2015 г., като добави Специализирания наказателен съд в кръга на органите, които следва да предоставят информация за образуваните наказателни производства срещу магистрати.

Решението е във връзка с актуализиране и поддържане на вътрешния регистър на наказателните производства, водени срещу магистрати. Към момента информация подават ПРБ, ВКС, апелативните съдилища, вкл. Военно-апелативния съд и Специализирания апелативен съд, както и Софийски градски съд.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд