Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС утвърди Таблица № 1 за определяне на максималните основни месечни работни запрати на съдии, прокурори и следователи, както и Класификатора на длъжностите в администрацията на ВСС, НИП и ИВСС

24 януари 2019 година

Пленумът на ВСС утвърди Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни запрати на съдии, прокурори и следователи, както и Класификатора на длъжностите в администрацията на ВСС, НИП и ИВСС, на основание чл. 342, ал. 3 от ЗСВ,  в сила от 01.01.2019 г. С приетите документи се обезпечава 10% увеличение на размера на основните  трудови възнаграждения на работещите в съдебната власт.

Класификаторите на длъжностите в администрацията на съдилищата и на Прокуратурата на Република България са препратени съответно към Съдийската и Прокурорската колегии на ВСС за утвърждаване.

Утвърдена бе и таблица № 1 на ВСС за определяне на максимални основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, в сила от 01.03.2019 г., с която се увеличават с по 100 лв. ранг  I, II  и III.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд