Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи дати за провеждане на избор на административни ръководители за две районни съдилища

29 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. Изслушването на кандидатите за председател на Районен съд – Велинград е насрочено за 26.02.2019 г. До участие в конкурсната процедура са допуснати Асен Димитров Палавеев – прокурор в Районна прокуратура – Велинград, Валентина Драгиева Иванова – съдия в Районен съд – Велинград и Недко Цолов Петров – следовател в Националната следствена служба.

Допуснатият кандидат за административен ръководител на Районен съд – Дряново – Мариета Спасова Спасова – и. ф. административен ръководител – председател на Районен съд – Дряново, ще бъде изслушана на 19.02.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд