Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи изпълняващи функциите „административен ръководител – председател“ на Административен съд – Благоевград и на Районен съд - Силистра

29 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт и в изпълнение на решение на СК по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15 определи Мария Цанкова Тодорова – административен ръководител – председател на Административен съд – Благоевград, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Административен съд – Благоевград, считано от 04.02.2019 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

На същите основания Колегията определи Росен Димитров Костадинов – административен ръководител – председател на Районен съд – Силистра, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Силистра, считано от 05.02.2019 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решенията са във връзка с изтичащия на 03.02.2019 г. мандат на Мария Тодорова като председател на Административен съд – Благоевград, съответно на 04.02.2019 г. на Росен Костадинов като председател на Районен съд – Силистра.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд