Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи разглеждането на предложение за поощряване на Теодор Милев бивш съдия в Окръжен съд – Велико Търново

29 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт отложи разглеждането на предложение за поощряване на Теодор Стефанов Милев – съдия в Окръжен съд – Велико Търново, с отличие „служебна благодарност и грамота“ и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

Обсъждането на предложението е отложено, до приемане на решение на Пленума на ВСС за предоставяне на награден фонд за поощряване на магистрати от Съдийската и от Прокурорската колегии.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд