Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи решение относно състава на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България

29 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на предложение да одобри състава на определената от комисията по атестирането и конкурсите към СК конкурсна комисия по чл. 10 от Правилата за дейността на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България за провеждане на избор на членове и национални лица за контакт на НСМГТД. Повод за това е отвод, подаден от един от определените кандидати - Любка Андонова – член на Комисията по атестиране и конкурси. По предложение от Комисията по атестирането и конкурсите в конкурсната комисия за избор на членове и национални лица за контакт на НСМГТД са включени членовете на КАК Анелия Маркова и Веселка Узунова.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд