Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС разкри 38 щатни бройки за съдебни служители в съдилищата

29 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет разкри 1 щатна бройка за длъжност „съдебен секретар“ в Районен съд – Плевен, 1 щатна бройка за длъжност „съдебен секретар“ в Окръжен съд – Плевен, 5 щатни бройки за длъжност „съдебен секретар“ и 5 щатни бройки за длъжност „съдебен деловодител“ в Софийския градски съд, 4 щатни бройки за длъжност „призовкар“ в Районен съд – Варна.

Колегията разкри 1 щатна бройка за длъжност „съдебен секретар“ и 1 щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител, и 5 щатни бройки за длъжност „съдебен помощник в Специализирания наказателен съд, както и 1 щатна бройка за длъжност „съдебен секретар“ и 1 щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител“ в Апелативен специализиран наказателен съд. Разкрити са още 1 щатна бройка за длъжност „съдебен секретар“, 1 щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител“ и 1 за длъжност „системен администратор“ в Административен съд – Пловдив; 1 щатна бройка за длъжност „съдебен секретар“ и 1 за длъжност „съдебен деловодител“ в Районен съд – Несебър; 1 щатна бройка за длъжност „съдебен секретар“ и 2 щатни бройки за длъжност „съдебен деловодител“, 1 щатна бройка за длъжност „системен администратор“ и 4 щатни бройки за длъжност „съдебен помощник“ в Апелативен съд – София. Всички те се разкриват, считано от датата на вземане на решението.

С решението се съкращават 12 свободни щатни бройки за съдебни служители в Националния институт на правосъдието и 1 щатна бройка за съдебен служител в Районен съд – Кърджали.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд