Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС реши да се издаде удостоверение на Румяна Ченалова в изпълнение на съдебно удостоверение от 14.12.2018 г. по административно дело на ВАС

29 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши да се издаде удостоверение на Румяна Ченалова в изпълнение на съдебно удостоверение от 14.12.2018 г. по административно дело № 11359/2018 г. по описа на Върховния административен съд, Шесто отделение, съгласно приложен проект. Издаденото от СК на ВСС удостоверение отразява обстоятелствата, изброени в молба на Румяна Ченалова.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд