Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не взе решение относно назначаването на четирима кандидати в конкурс за апелативните съдилища – Наказателна колегия

29 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе гласуване за четирима кандидати в конкурса за първоначално назначаване в апелативен съд – наказателна колегия, обявен с решение на ВСС по протокол № 41/16.07.2015 г. във връзка с решения на Върховния административен съд.

Колегията не взе решение относно назначаването на Благой Гавраилов Потеров на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Бургас, като против назначаването му гласуваха шест членове на Колегията, а „за“ петима.

Колегията не взе решение за назначаване на Стоян Атанасов Германов на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив, като „за“ гласуваха седем членове на СК, а против четирима.

С пет гласа „за“ и шест гласа „против“ Колегията не взе решение за назначаване на Ивайло Петров Николов на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Варна. Предложението за назначаване на Стефка Атанасова Янкова – Котрулева на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив, получи шест гласа подкрепа и пет гласа против.

Решението е прието при отвод на Драгомир Кояджиков, който се мотивира с участието му в посочения конкурс в друго качество (член на конкурсната комисия).

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд