Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ВСС и МОН обсъдиха развитието на Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

29 януари 2019 година

Представители на Висшия съдебен съвет (ВСС) и на Министерството на образованието  и науката (МОН) обсъдиха възможностите за надграждане на Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

На работната среща бе направен обзор на постигнатите резултати по една от най-успешните инициативи на съдебната власт, като беше акцентирано върху постоянно нарастващия брой на участващите магистрати, ученици и съдилища, сред които военни и апелативни. Бяха набелязани и възможностите за надграждане на програмата. По време на дискусията бе коментирана идеята за провеждане на национална конференция в началото на юни 2019 г., която да даде допълнителна гласност на инициативата и да се превърне в платформа за обмен на опит и добри практики. „Имаме волята да продължим активно работата по Образователната програма заради явния интерес към нея от подрастващите,“ отбеляза председателят на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС Цветинка Пашкунова. „За нас инициативата е важна, защото кореспондира с темата за гражданското образование, която е приоритетна за Министерството на образованието,“ допълни зам.- министърът на образованието Таня Михайлова.

Създаването на помощни методически материали за учители и ученици, които да отразяват и реални юридически казуси, а също и интегрирането на програмата в предмета „Гражданско образование“, който от 2020 г. ще бъде включен в учебния план за 10-12 клас, бяха сред водещите теми на обсъждането. Инициативата предвижда също да се организират допълнителни занимания по интереси за ученици от 5-7 клас по примера на съществуващите училищни кръжоци, както и да се проведат обучителни семинари от магистрати за повишаване квалификацията на преподавателите.

От МОН в разговора участваха зам.-министърът на образоването Таня Михайлова, Радостина Новакова – директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, Благовеста Борчева – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, и Коста Костов – координатор по програмата и главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“.

Членовете на ВСС бяха представени от председателя на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС Цветинка Пашкунова, Даниела Машева – председател на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС и говорител на Колегията, и Атанаска Дишева, член на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС.

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ се провежда за пета поредна учебна година и бележи устойчивост. В нея участват над 14 000 ученици от около 170 училища и повече от 430 магистрати от цялата страна. Инициативата цели да  разшири познанията за съдебната власт – нейните структура и функции, което да направи правосъдието в България по-разбираемо и отворено към обществото.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд