Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прекрати дисциплинарното производство по дисциплинарно дело № 14 по описа на ВСС за 2018 г., образувано за налагане на дисциплинарно наказание на Кирил Николов – следовател в Следствен отдел в СГП

30 януари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати дисциплинарното производство по дисциплинарно дело № 14 по описа на ВСС за 2018 г., образувано за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ на Кирил Христов Николов – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура.
Прокурорската колегия върна преписката на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за продължаване на производството, образувано с негова Заповед № 440 от 15.02.2018 г., съобразно правомощията на административния ръководител по ЗСВ.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд