Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие, че Мирослав Каназирев – прокурор в Районна прокуратура – Разлог не е извършил дисциплинарни нарушения

30 януари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие, че прокурор Каназирев не е извършил дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗСВ и чл. 307, ал. 3, т. 5 ЗСВ.

Дисциплинарното производство по дисциплинарно дело № 17 по описа на ВСС за 2018 г., е образувано по предложение от Ружена Кондева – районен прокурор на Районна прокуратура – Разлог.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд