Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС обяви конкурси за свободните длъжности за младши прокурори и младши следователи, които ще се проведат през месец април 2019 г.

30 януари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет планира 36 длъжности за „младши прокурор“ в районните прокуратури и 20 длъжности за „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури за календарната 2019 година и обяви конкурси за заемането им.

На конкурс са обявени 12 длъжности за младши прокурори в Софийска районна прокуратура, три в Районна прокуратура – Пловдив, по две в Районна прокуратура – Варна, Районна прокуратура - Димитровград и Районна прокуратура – Плевен, и по една в районните прокуратури в градовете Благоевград, Бургас, Велико Търново, Гоце Делчев, Ихтиман, Казанлък, Кюстендил, Несебър, Нова Загора, Пазарджик, Провадия, Русе, Сандански, Сливен и Стара Загора.

На конкурс са обявени шест длъжности за младши следователи в следствения отдел в Специализираната прокуратура, две длъжности в следствения отдел в СГП и по една длъжност в окръжните следствени отдели в Окръжна прокуратура – Благоевград, Окръжна прокуратура – Монтана, Окръжна прокуратура – Пловдив, Окръжна прокуратура – Кърджали, Окръжна прокуратура – Смолян, Окръжна прокуратура – Хасково, Окръжна прокуратура – Ловеч, Окръжна прокуратура – Плевен, Окръжна прокуратура – Варна, Окръжна прокуратура – Търговище, Окръжна – Шумен, Окръжна прокуратура – Бургас.

Писменият изпит за кандидатите за младши прокурори ще се проведе на 13 април 2019 г., а за кандидатите за младши следователи на 20 април 2019 г. в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“. Устните изпити ще се проведат по график и на места определени от конкурсната комисия.

Решенията за обявяване на конкурсите ще се обнародват в „Държавен вестник“ и ще се публикуват в по един централен всекидневник, както и на интернет страницата на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд