Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители на Специализирана прокуратура, Окръжна прокуратура – София, Окръжна прокуратура – Кюстендил и районните прокуратури в Гълъбово, Оряхово, Свиленград, Смолян и Царево

30 януари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ, процедури за избор на административни ръководители в Специализирана прокуратура, Окръжна прокуратура – София, Окръжна прокуратура – Кюстендил, Районна  прокуратура – Гълъбово, Районна прокуратура – Оряхово, Районна прокуратура – Свиленград, Районна прокуратура – Смолян и Районна прокуратура – Царево.

Процедурите за избор на административни ръководители на двете окръжни прокуратури е във връзка с изтичащите мандати на настоящите окръжни прокурори. В другите шест прокуратури длъжностите са свободни към датата на откриване на процедурата.

Предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт се подават в администрацията на ВСС, в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник.

Настоящата процедура е втора за Специализираната прокуратура, след като в хода на изборната процедура през 2018 г. постъпи отказ от участие от единствения кандидат Даниела Начева.

Предходните процедури за избор на райони прокуратури са прекратени без да има постъпили кандидатури. За Районна прокуратура – Смолян това е трета процедура, като при предходните две през 2018 г. не са постъпили кандидатури.

Аналогична е ситуацията и в другите органи на съдебната власт, като в периода 2017 г. – 2018 г. са били открити по четири процедури за избор на административен ръководител на районните прокуратури в Оряхово, Свиленград и Гълъбово. За Районна прокуратура – Царево са открити шест процедури в периода 2016-2018 г., но не е постъпила нито една кандидатура.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд