Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира 11 прокурори и следователи, повиши в ранг 7 прокурори

30 януари 2019 година

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Славена Светлозарова Костова – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив, Диана Венелинова петрова-Йорданова – прокурор в Районна прокуратура – Бяла, Румен Георгиев Иванов – прокурор в Районна прокуратура – Карлово,  Мария Цветанова Георгиева – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Никопол, Николинка Георгиева Обретенова -  прокурор в Окръжна прокуратура – Смолян и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Първолета Кирилова Йорданова, Петранка Тодорова Георгиева – следователи в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Монтана, Росица Неделчева Тонева – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна, Пепа Георгиева Йорданова-Даскалова – прокурор в Районна прокуратура – Монтана, Ангел Иванов Седлоев, Валентина Николова Иванова – следователи в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Пловдив  и прие на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Считано от днес, Прокурорската колегия, на основание чл. 234 от ЗСВ, повиши на място в по-горен ранг Цветослав Костадинов Вергов – прокурор в Специализираната прокуратура, Ангел Демирев Кънев – прокурор в Софийска районна прокуратура, Валери Константинов Илиев – прокурор в Районна прокуратура – Козлодуй, Елица Георгиева Калпачка – прокурор в Районна прокуратура – Благоевград, Жана Иванова Захова-Божилкова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Сандански, Иван Ангелов Калоянов – прокурор в Районна прокуратура – Сандански и Живка Павлова Мангърова – прокурор в Районна прокуратура – Айтос.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд