Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС утвърди Класификатор на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България

30 януари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет утвърди Класификатора на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България, на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ, в сила от 01.01.2019 г.

С решение на Пленума на ВСС по протокол № 2/24.01.2019 г., т. 6 бяха утвърдени Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи и Класификатора на длъжностите в администрацията на Висшия съдебен съвет, Националния институт на правосъдието и Инспектората към ВСС, на основание чл. 341, ал. 3 от ЗСВ, в сила от 01.01.2019 г.

С решение на Пленума класификаторите на длъжностите в администрацията на съдилищата и в администрацията на ПРБ бяха препратени на Съдийската и Прокурорската колегии за утвърждаване.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд