КОНКУРС ЗА МЛАДШИ СЪДИИ 2019

СЪОБЩЕНИЕ ДО ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ МАГИСТРАТИ

Обява

Длъжност/

Орган на съдебната власт/

Брой на обявените длъжности

Допуснати кандидати
Конкурсни комисии
Дата за конституиране
Разпределение писмен изпит/ Дата
Резултати от писмен изпит
Решение на казус/тест
График устен изпит/ Дата
Резултати от устен изпит
Класиране
Одобрени кандидати
Окончателен списък на одобрените кандидати
Постъпили жалби по реда на чл.187 от ЗСВ
Вх №
Съдебен акт на ВАС
ДВ-10/01.02.2019 г.
Решение на СК на ВСС по пр. 03/29.01.2019 г.

Младши съдия в Окръжен съд -

28 длъжности:

Бургас - 2

Варна - 3

Видин - 1

Враца - 1

Кърджали - 1

Монтана - 1

Перник - 1

Пловдив - 3

Русе - 1

Хасково -  1

Софийски градски съд  - 13                          

Списък

/публикуван на 12.03.2019 г./

Поименен състав 07.03.2019 г.

Списък

/публикуван на 20.03.2019 г./

6 април 2019 г.

9:00 ч.

СУ  'Св. Климент Охридски"

Списък 
(публикуван на 24.04.2019 г.)

Граждански казус

Наказателен казус

Тест

(публикувани на 24.04.2019г.)

График 
(публикуван на 24.04.2019 г.)

Устен изпит, проведен на:

15.05.2019 г.


16.05.2019 г.

 

17.05.2019 г.

 

18.05.2019 г.

Класиране

(публикувано на 23.05.2019г.)

Списък (публикуван на 17.07.2019 г. )

Списък

(публикуван на 08.08.2019 г. )

   

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд