КОНКУРС ЗА МЛАДШИ ПРОКУРОРИ 2019

СЪОБЩЕНИЕ ДО ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ МАГИСТРАТИ

Обява

Длъжност/

Орган на съдебната власт/

Брой на обявените длъжности

Допуснати кандидати
Конкурсни комисии
Дата за конституиране
Разпределение писмен изпит/ Дата
Резултати от писмен изпит
Решение на казус/тест
График устен изпит/ Дата
Резултати от устен изпит
Класиране
Одобрени кандидати
Окончателен списък на одобрените кандидати
Постъпили жалби по реда на чл.187 от ЗСВ
Вх №
Съдебен акт на ВАС
ДВ-10/01.02.2019 г.
Решение на ПК на ВСС по пр. 03/30.01.2019 г.

Младши прокурор в Районна прокуратура - 36 длъжности:

Благоевград - 1

Бургас - 1

Варна - 2

Велико Търново - 1

Гоце Делчев - 1

Димитровград - 2

Ихтиман - 1

Казанлък - 1

Кюстендил - 1

Несебър - 1

Нова Загора -  1

Пазарджик  - 1

Плевен - 2

Пловдив - 3

Провадия - 1

Русе - 1

Сандански -1

Сливен -1

Софийска районна прокуратура - 12

Районна прокуратура - Стара Загора - 1                 

Списък

публикуван на 13.03.2019 г.

Поименен състав 13.03.2019 г.

Списък

/публикуван на 22.03.2019 г./

 

13 април 2019 г.

9:00 ч.

СУ "Св. Климент Охридски"

Списък

/публикуван на 16.05.2019 г./

Казус

Тест

/публикувани на 16.05.2019 г./

График

/публикуван на 16.05.2019 г./

Устен изпит, проведен на

03.06.2019 г.

04.06.2019 г.

05.06.2019 г.

06.06.2019 г.

07.06.2019 г.

08.06.2019 г.

10.06.2019 г.

11.06.2019 г.

12.06.2019 г.

13.06.2019 г.

Класиране

/публикувано на 14.06.2019 г./

Списък

/публикуван на 25.07.2019 г./

Списък

/публикуван на 08.08.2019 г./

   

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд