КОНКУРС ЗА МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ 2019

СЪОБЩЕНИЕ ДО ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ МАГИСТРАТИ

Обява

Длъжност/

Орган на съдебната власт/

Брой на обявените длъжности

Допуснати кандидати
Конкурсни комисии
Дата за конституиране
Разпределение писмен изпит/ Дата
Резултати от писмен изпит
Решение на казус/тест
График устен изпит/ Дата
Резултати от устен изпит
Класиране
Одобрени кандидати
Окончателен списък на одобрените кандидати
Постъпили жалби по реда на чл.187 от ЗСВ
Вх №
Съдебен акт на ВАС
ДВ-10/01.02.2019 г.
Решение на ПК на ВСС по пр. 03/30.01.2019 г.

Младши следовател в следствен отдел в окръжна прокуратура - 20 длъжности:

Благоевград - 1

Монтана - 1

СГП - 2

Пловдив - 1

Кърджали - 1

Смолян - 1

Хасково - 1

Ловеч - 1

Плевен - 1

Варна - 1

Търговище - 1

Шумен - 1

Бургас - 1

Специализирана прокуратура - 6

Списък

публикуван на 13.03.2019 г.

Поименен състав 15.03.2019 г.

списък

/публикуван на 22.03.2019 г./

20 април 2019 г.

9:00 ч.

СУ "Св. Климент Охридски"

Списък

/публикуван на 16.05.2019 г./

Казус

Тест

/публикувани на 16.05.2019 г./

График

/публикуван на 16.05.2019 г./

Устен изпит,

проведен на:

14.06.2019 г.

18.06.2019 г.

22.06.2019 г.

23.06.2019 г.

24.06.2019 г.

25.06.2019 г.

26.06.2019 г.

27.06.2019 г.

Класиране

/публикувано на 28.06.2019 г./

Списък

/публикуван на 25.07.2019 г./

Списък

/публикуван на 08.08.2019 г./

   

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд