Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС остави без разглеждане предложения за назначаване на четирима кандидати за първоначално назначаване в апелативен съд – Наказателна колегия

5 февруари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без разглеждане предложение на Комисията по атестирането и конкурсите за назначаване на Благой Потеров на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Бургас, на Стоян Германов на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив, на Ивайло Николов на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Варна и на Стефка Янкова-Котрулева на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив, поради взето по отношение на всеки от тях решение по протокол № 3/29.01.2019 г.

Предложението е внесено за разглеждане във връзка с постъпило възражение от Благой Потеров и молба от Стоян Германов - участници в конкурса за първоначално назначаване в апелативен съд – Наказателна колегия, както и Становище от административния ръководител на Апелативен съд – Варна.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд