Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи вземането на решение за заемане на свободните длъжностите „съдия“ в окръжните съдилища

5 февруари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на предложения, свързани с обявяване на свободните длъжности в окръжните съдилища на конкурс за заемането им, до приключване на спрените съдебни производства във Върховния административен съд, образувани по жалби във връзка с приложението на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт.

По данни на Георги Чолаков - председател на Върховния административен съд, тези съдебни дела са насрочени за 28.02.2019 г. С приключването им ще се внесе яснота по отношение на общия брой на длъжностите в окръжните съдилища, които могат да се обявят на конкурс.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд