Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи от длъжност Мая Маркова-Джамбазова – заместник на административния ръководител на Апелативен съд – Велико Търново

5 февруари 2019 година

Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ поощри Мая Георгиева Маркова-Джамбазова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд – Велико Търново, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за това е направено от Янко Янков – административен ръководител – председател на Апелативен съд – Велико Търново, който се мотивира с нейния дългогодишен професионален стаж – над 39 години, с богатия ѝ професионален опит, постигнатите много добри резултати в дейността ѝ на наказателен съдия, както и организационните умения, изградени като дългогодишен председател на две от най-големите съдилища в страната – Районен и Окръжен съд – Велико Търново.

Съдийската колегия освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, поради пенсиониране, Мая Маркова-Джамбазова от длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Апелативен съд – Велико Търново, считано от 11.02.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд